Suuhygienisti

Koulutukseltani olen suuhygienisti. Olen toiminut hammaslääkäri Matti Jokisen työparina yli kymmenen vuotta ja lisäksi työskentelen hammaslääkäri Miikka Lehmijoen kirurgisessa tiimissä. Huolehdin myös hoitohuoneemme päivittäisistä rutiineista ja ylläpidosta.