Erikoishammaslääkäri, kirurgia

Olen erikoistunut suu- ja leukakirurgiaan. Olen toiminut spesialistina Turun oppiahjossani sekä TYKSissä, mutta pian jo 20 vuoden ajan yksityisenä suu- ja leukakirurgina pääasiassa Helsingissä.

Pääosaamisalueeni on implanttikirurgia ja siihen liittyvä leukaluiden ja pehmytkudosten korjaava kirurgia. Luonnollisesti myös kaikki muut suu- ja leukakirurgisen alaan liittyvät ongelmat kuuluvat työkenttääni.

Implanttihoitoon ja -kirurgiaan liittyvät oppini olen saanut maailmalta – niin Euroopasta, kuin pohjois-Amerikastakin. Tärkeä osa ammattitaidon kehittymisessä on myös alan tieteellisen tutkimuksen seuraamisella.

Hoidon huolellinen suunnittelu implanttiprotetiikan osaajien kanssa ja kirurgisen tiimimme saumaton yhteistyö on mielestäni ratkaisevan tärkeää potilaiden asianmukaisen hoidon kannalta. Tiimiin kuuluvat lisäkseni oikeat käteni: suuhygienisti Marjo Hietala sekä hammashoitaja Pia Anttila.

Jaa sivu:
Sanoma