Purentaelimistön toimintahäiriöt voidaan jakaa lihasperäisiin ja leukanivelperäisiin ongelmiin. Leukanivelperäiset ongelmat puolestaan voidaan jakaa kahteen ryhmään: nivelvälilevyn toimintahäiriöihin ja nivelen muuhun rakenteeseen liittyviin häiriöihin kuten esimerkiksi nivelrikkoon. Purentaelimistön toimintahäiriöt ilmenevät useimmiten leukanivelääninä (esim. naksuminen) ja lihasperäisenä kipuna. Kipu on yleensä se tekijä, joka tuo henkilön hoitoon.

Lihaskipuongelmissa auttavat usein oma lihashuolto, fysioterapia, purentakisko sekä kipulääkitys. Myös leukanivelen naksumiseen purentakisko auttaa toisinaan.

Kivun lisäksi vakavin ongelma lienee se, jos henkilö ei saa suutaan auki. Tämä voi johtua mm. siitä, että nivelvälilevy on luiskahtanut pois paikaltaan. Tällöin kannattaa hankkiutua hammaslääkäriin melko nopeasti, jotta nivelvälilevy saadaan helpommin takaisin paikoilleen.

Lisätietoa purentaelimistön toimintahäiriöistä saa Lääkäriseura Duodecimin Käypähoito-suosituksesta

LUE LISÄÄ

Jaa sivu: